Regels rondom een huurcontract voor je vakantiehuis

Om je vakantiewoning te verhuren, is het belangrijk om een goed huurcontract op te stellen. Door middel van een huurcontract leg je je rechten en plichten vast in een rechtsgeldig document. Met een huurcontract weten zowel jij als de verhuurder als de huurder waar hij of zij aan toe is. Daarbij is het van belang om onderscheid te maken tussen een korte huurperiode en een langere periode. In dit artikel vind je de belangrijkste informatie rondom het opstellen van een huurcontract voor je vakantiehuis. 

Wat staat er in een huurcontract van een vakantiehuis?

Bij het verhuren van een vakantiehuis is het van belang om een duidelijke overeenkomst met de huurder te sluiten. In een huurcontract worden alle afspraken tussen de huurder en de verhuurder van de vakantiewoning zwart op wit gezet. Vermeld altijd duidelijk de duur van de huurovereenkomst in het contract. Dit is van belang omdat er verschillende opzegtermijnen voor de huurder en de verhuurder gelden. De verdere afspraken in het huurcontract hangen af van verschillende bepalingen. Let in ieder geval op de volgende zaken bij het opstellen van een huurovereenkomst:

 • Wie is de huurder

 • Wie is de verhuurder 

 • Startdatum van de te huren periode

 • Einddatum van de te huren periode

 • Omschrijving van het gehuurde

 • De manier waarop de huur beëindigd kan worden

 • De totale huursom

 • De hoogte van de borg

 • Voorwaarden rondom onderhuur

 • De gebreken van het gehuurde

 • De aansprakelijkheid van huurder en verhuurder

Bij elk huurcontract is het aan te raden om de staat van de vakantiewoning te vermelden. Hierdoor is het vanaf het begin duidelijk welke gebreken er al waren en welke gebreken door de huurder zijn veroorzaakt. Hierdoor voorkom je problemen wanneer de huurder de vakantiewoning met beschadigingen of vernielingen achterlaat.

Welke rechten heeft een huurder van een vakantiewoning?

Over het algemeen hebben alle huurders in Nederland huurbescherming. Dit betekent dat de huurder niet zomaar op straat kan worden gezet. Bij het verhuren van een vakantiewoning ligt dit uiteraard anders. Of een huurder van een vakantiehuisje wel of geen huurbescherming heeft, hangt af van een aantal specifieke omstandigheden. Wanneer de huurovereenkomst van de vakantiewoning slechts tijdelijk is, heeft de huurder geen recht op huurbescherming. Zodra de bepaalde huurtijd is verstreken, vervalt de huurovereenkomst. Echter, als de huurovereenkomst van het vakantiehuis niet van korte duur is, dan kan de huurder aanspraak maken op huurbescherming. De regeling van huurbescherming geldt dus in principe niet voor vakantiehuizen, omdat die voor een korte periode per huurder worden verhuurd.

Huurovereenkomst vakantiehuis voor een langere periode

Wanneer je je vakantiehuis voor een langere periode aan iemand verhuurt, dan gelden er andere regels. Er geldt een verbod op permanente bewoning van vakantiehuizen. Toch komt het vaak voor dat een langere periode door de verhuurder wordt gedoogd. Zoals hierboven uitgelegd heeft een huurder geen recht op huurbescherming wanneer de huurperiode van tijdelijke korte duur is. Dit principe geldt ook voor een huurder die tijdelijk in een wisselwoning woont. Besluit je om jouw vakantiehuisje voor een langere periode aan dezelfde huurder te verhuren? Dan werkt dat anders. Of een huurovereenkomst van korte of lange duur is, is afhankelijke van de volgende factoren:

 • Met welk doel wordt het vakantiehuis gehuurd?

 • Hoelang wordt het vakantiehuis gehuurd?

 • Wat had de verhuurder en de huurder voor ogen over de duur van het verhuren van de vakantiewoning?

Over het algemeen wordt een vakantiehuis verhuurd voor steeds korte perioden. Hierdoor hebben de huurders van een vakantiehuisje geen recht op huurbescherming. Als jij je vakantiewoning aan iemand verhuurt en je verlengt het huurcontract steeds met een jaar, dan wordt de huurder langzaamaan een ander soort huurder. Voordat je je vakantiehuis voor een langere periode wilt verhuren, is het dus aan te raden om je rechten en plichten goed na te lezen.

Waar moet ik op letten in een huurcontract?

Bij het opstellen van een huurcontract voor tijdelijke huur, is het belangrijk om deze tijdelijke aard correct vast te leggen. Doe je dit niet? En verhuur je je vakantiehuis voor een langere periode? Dan is de kans aanwezig dat de huurder na opzegging van de huurovereenkomst aanspraak maakt op huurbescherming. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor jou als verhuurder. Welke rechten een huurder heeft van een vakantiewoning hangt dus af van de huurperiode. Naast een schriftelijk huurcontract is een mondelinge huurovereenkomst ook rechtsgeldig. Neem dan wel altijd een getuige mee zodat je deze overeenkomst kunt bewijzen.


Huurkalender.nl - Uw verhuur goed geregeld

Maak het uzelf en uw klanten gemakkelijk en beheer uw beschikbaarheid eenvoudig online. Beheer uw online reserveringen, boekingen en beschikbaarheid van uw vakantiewoning, bed & breakfast, auto, camper of boot nu simpel online met het flexibele reserveringssysteem van Huurkalender.nl.

Maak nu gratis een kalender aan